Kommer du att tränga dig före självkörande bilar?

Volvos självkörande bilar ska enligt The Guardian köras omärkta i England för att inte andra bilförare  ska lockas att pressa sig in framför dem. Foto: Volvo (Creative Commons).
Volvos självkörande bilar ska enligt The Guardian köras omärkta i England för att inte andra bilförare ska lockas att pressa sig in framför dem. Foto: Volvo (Creative Commons).

Vårdslösa och hetsiga bilförare kommer att ta chansen och tränga sig framför självkörande bilar. Det visar en enkät som London School of Economics gjort med 12 000 förare i 11 länder.

”Jag kommer att utnyttja att de alltid håller sig till trafikreglerna”, säger en av deltagarna i studien.

Enligt undersökningen är det fler som tänker på det sättet och menar att de kommer att tränga sig före och pressa sig in framför självkörande bilar eftersom dessa är programmerade att alltid bromsa för att undvika olyckor.

Volvo kommer att lansera självkörande bilar i England 2018 och The Guardian har inför det intervjuat Erik Coelingh, teknisk chef på Volvo.

Enligt intervjun är utvecklarna på Volvo medvetna om problemet och därför kommer deras självkörande bilar att vara anonyma och inte skilja sig från andra bilar i trafiken. Bilarna kommer alltså inte att vara märkta som Volvon på bilden ovan.

“Från utsidan kommer du inte att kunna se att det är en självkörande bil. De kommer att vara utan särskilda kännetecken. För jag är ganska säker på att många annars kommer att vilja utmana dem genom att snabbt bromsa in framför dem eller ställa sig i vägen”, säger Erik Coelingh till The Guardian.

Om de självkörande Volvo-bilarna i Sverige också kommer att vara omärkta framkommer inte av artikeln.